Nawigacja

Nazwa użytkownika

Prosty, jasny i zrozumiały język.

Według badań PISA (organizacji działającej w ramach OECD) co piąty Europejczyk ma problemy z czytaniem. W Polsce problem dotyka (dane na 2012 r.) 18% ludzi. Jeśli dokonamy ekstrapolacji tych wyników na obszar analfabetyzmu funkcjonalnego (zdolność czytania jest, ale są trudności ze zrozumieniem) wyniki będą naprawdę fatalne. Dojdziemy do wniosku, że przynajmniej 50% ludzi sobie nie radzi.

Ministerstwo Cyfryzacji ugina się przed GIODO

Jakiś czas temu pisałem o ograniczeniu odpowiedzialności karnej w projekcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. W fazie opiniowania projektu taki kierunek rozwiązań został mocno oprotestowany przez GIODO. Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się poprawiona ustawa, w której przywrócono odpowiedzialność karną za bezprawne przetwarzanie zwykłych danych osobowych.
Do tej pory projekt przewidywał odpowiedzialność karną wyłącznie za bezprawne przetwarzanie danych wrażliwych.

Jesteś ABI? Nie pójdziesz już tak łatwo za kratki!

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji możemy zapoznać się z projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Wnioskodawcą jest Ministerstwo Cyfryzacji, które od samego początku pracowało nad nowymi rozwiązaniami. Wydanie nowej ustawy, która zastąpi dotychczas obowiązującą, wymuszone jest europejskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, które od 25 maja 2018 r.

Skutki finansowe RODO/GDPR dla europejskiej gospodarki

Nowojorska firma konsultingowa Consult Hyperion niedawno (w czerwcu 2017) prognozowała, że po wejściu w życie RODO/GDPR europejskie instytucje finansowe zapłacą w karach, przez pierwsze trzy lata, 4,7 miliarda Euro. W swoim raporcie firma konsultingowa podkreśla, że ten szacunek oparty jest na mało rygorystycznych założeniach i nie uwzględnia roszczeń kompensacyjnych, kosztów utraty klientów, wizerunkowych, utraty kadry zarządzającej.

Powierzenie przetwarzania danych - ustawa ODO vs RODO/GDPR

Wielu administratorów danych osobowych korzysta dziś z outsourcingu z wykorzystaniem swoich danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie występować zawsze w razie zlecenia innemu podmiotowi wykonania własnych zadań, związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie i celu określonym przez tego administratora danych. Przykładem może być zlecenie stworzenia i utrzymania rozwiązań informatycznych przetwarzających dane - firma informatyczna musi mieć dostęp do danych w celu utrzymania systemu, podejmowania interwencji.

Likwidacja GIODO i zaoranie ustawy o ochronie danych osobowych

Kilka miesięcy temu - pod koniec marca 2017 r. - na stronie nowego prawa ochrony danych osobowych Ministerstwa Cyfryzacji pojawiło się uzasadnienie do zarysu nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Koordynatorem zmian w Ministerstwie jest młody doktor prawa - Maciej Kawecki.

Recenzja książki - Kevin Mitnick, "Sztuka Podstępu"

Kevin Mitnick to hacker, którego można byłoby zakwalifikować do hackerów poprzedniego stulecia. Jego działalność to lata osiemdziesiąte XX w. Celem jego ataków były centrale telefoniczne, serwery poczty głosowej, modemy. W 1988 roku został skazany za przestępstwa komputerowe.

Ochrona Danych osobowych na Świecie

Unia Europejska jest dziś regionem Świata, w którym zdecydowanie istnieją najbardziej restrykcyjne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Chcecie porównać sobie jak to wygląda w innych krajach? Polecam serwis https://www.dlapiperdataprotection.com/ , w którym możemy przeanalizować mapę Świata i zobaczyć gdzie dane się chroni, a gdzie nie. Możemy także zdobyć różne informacje na temat poszczególnych krajów czy regionów.

Czym jest przetwarzanie danych?

Osoby mające do czynienia z danymi osobowymi często opacznie rozumieją pojęcie "przetwarzania danych". Nic dziwnego - definicja słownikowa różni się od definicji ustawowej tego pojęcia. Stąd bardzo częste nieporozumienia.

I tak - w internetowej wersji słownika PWN czytamy:

przetworzyć — przetwarzać
1. «przekształcić coś twórczo»
2. «zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd»
3. «opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową»

Humor europejskiej biurokracji

Europejska biurokracja kojarzy się nam wyłącznie z grobową powagą. Czy naprawdę tak jest? Nie do końca. Poważni urzędnicy tworzący nowe unijne prawo dotyczące ochrony danych zdobyli się w niezwykle długiej i nudnej preambule (173 punkty, liczące 31 stron) na odrobinę humoru. W 51 punkcie preambuły czytamy:

Strony

Subskrybuj OODO.PL RSS