Nawigacja

Nazwa użytkownika

Zmiany w kodeksie pracy

Już 4 maja 2019 r. wejdzie w życie ustawa wprowadzająca przepisy o ochronie danych osobowych . Po upływie prawie roku od wejścia w życie RODO dostosowywane są do RODO przepisy 162 ustaw. Pełną listę zmienianych aktów znajdziecie na wyżej linkowanej stronie sejm.gov.pl.

W związku z tym, że zmiany dotykają Kodeksu Pracy, to zmianami powinien zainteresować się każdy pracodawca, kadrowa. Po raz kolejny zmodyfikowano art. 22 ze znaczkiem jeden oraz artykuły następne. Został zmodyfikowany zakres danych, których pracodawca może żądać od kandydata czy pracownika - usunięto z katalogu danych imiona rodziców. Każdy dział kadr powinien więc dostosować swoje kwestionariusze, usunąć ze zbiorów imiona rodziców oraz dostosować stosowane klauzule informacyjne.

Innymi zmianami dotykającymi nas dość powszechnie są zmiany art. 161 ustawy prawo telekomunikacyjne. Do tej pory dostawcy usług telekomunikacyjnych byli upoważnieni do przetwarzania danych abonentów z mocy samej ustawy. Na skutek lobbingu i konsultacji stowarzyszeń dostawców do tego katalogu danych (do danych takich jak imię, nazwisko, adres, PESEL) został nawet niedawno dodany adres poczty elektronicznej abonenta. Po zmianie z 4 maja dostawcy usług z mocy samej ustawy będą mogli przetwarzać jedynie dane osobowe z zakresu tzw. tajemnicy telekomunikacyjnej. W zakresie pozostałych danych, dostarczanych dostawcy przez samego abonenta, prawo telekomunikacyjne będzie odsyłać do ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych. Podstaw prawnych dla przetwarzania danych dostawcy będą więc musieli szukać w samym RODO. Problem mogą mieć ci dostawcy, którzy zaprzestali pozyskiwania zgody na przetwarzanie adresu mailowego, zaczęli zbierać te dane na podstawie znowelizowanego Pt, a teraz nie pozostaje im żadna podstawa prawna na przetwarzanie tych danych. Jeśli do 4 maja nie uzyskają zgody swoich abonentów, to będą musieli skasować te dane.

--

Pełna nazwa ustawy - Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)