Nawigacja

Nazwa użytkownika

Kolejna wersja serwisu my.oodo.pl

My.oodo.pl jest bardzo przydatnym narzędziem dla administratorów danych osobowych, inspektorów ochrony danych. Umożliwia prowadzenie rejestrów wymaganych przez RODO oraz automatycznie generuje wymagane przez RODO informacje, przeznaczone dla osób, których dane dotyczą.

Serwis my.oodo.pl został dziś zaktualizowany do nowej wersji. Zostały wyeliminowane integracje z zewnętrznymi serwisami, poprzez implementację autorskiego modułu do zarządzania ciasteczkami oraz autorskiego modułu captcha. Serwis wymaga dziś tylko 2 ciasteczek i jednego klucza magazynu lokalnego przeglądarki, co jest prawie niezbędnym minimum. Poza tymi zmianami została zaktualizowana biblioteka css (Bootstrap) - lepiej będą się prezentować strony formularzy, szczególnie w węższych oknach przeglądarki. Ostatnią dużą zmianą jest istotna aktualizacja regulaminu serwisu, ale wszystkie funkcjonalności nadal są darmowe, zarówno dla obecnych Użytkowników jak i nowych. Naprawiłem także sporo mniejszych błędów i zaimplementowałem szereg mniejszych poprawek.

Zachęcam do wypróbowania!