Nawigacja

Nazwa użytkownika

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Humor europejskiej biurokracji

Europejska biurokracja kojarzy się nam wyłącznie z grobową powagą. Czy naprawdę tak jest? Nie do końca. Poważni urzędnicy tworzący nowe unijne prawo dotyczące ochrony danych zdobyli się w niezwykle długiej i nudnej preambule (173 punkty, liczące 31 stron) na odrobinę humoru. W 51 punkcie preambuły czytamy:

Dane osobowe, które z racji swego charakteru są szczególnie wrażliwe w świetle podstawowych praw i wolności,
wymagają szczególnej ochrony, gdyż kontekst ich przetwarzania może powodować poważne ryzyko dla
podstawowych praw i wolności. Do takich danych osobowych powinny zaliczać się dane osobowe ujawniające
pochodzenie rasowe lub etniczne, przy czym użycie w niniejszym rozporządzeniu terminu „pochodzenie rasowe”
nie oznacza, że Unia akceptuje teorie sugerujące istnienie osobnych ras ludzkich.

Tu tekst po angielsku:

Personal data which are, by their nature, particularly sensitive in relation to fundamental rights and freedoms
merit specific protection as the context of their processing could create significant risks to the fundamental rights
and freedoms. Those personal data should include personal data revealing racial or ethnic origin, whereby the use
of the term ‘racial origin’ in this Regulation does not imply an acceptance by the Union of theories which
attempt to determine the existence of separate human races.

Źródło: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.11... - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.